BD-Humor

No alicerce da miña actividade profesional están o humorismo gráfico e máis a banda deseñada (BD). Cultiveinos con pracer e entusiasmo, ate que outras obrigas profesionais marcaron prioridades. Velaí vai unha pequena escolma do meu traballo neste eido apaixoante que, moitas veces, gostaría recuperar.

Colaboracións na Ameixa Cacofónica, 1985.

Algunhas BDs publicadas en Can sen Dono entre 1983 e 1989.

BD recollido en COORDENADAS, 1980.olaboracións en Coordenadas.

Páxinas da banda deseñada "Telerótica".

Páxinas da banda deseñada "O Segredo de Untia".

Escolma de cadriños editados dende os anos 80 en diversas publicacións.

Calros Silvar |  info@calrossilvar.com  |  T. 696 476 956