FOTOGRAFIA

Como ilustrador da natureza utilizo a fotografía como unha ferramenta auxiliar elemental e, como medio expresivo, a fotografía éncheme tanto como o debuxo porén, aínda que a cultivei dende moi cedo e con parella intensidade, nunca non lle imprimín a mesma dimensión profesional.

Brincadeiras do laboratorio dixital.

Manfred Gnäedinger, Man, o alemán de Camelle. Sinxela homenaxe a un amigo vítima da marea negra do Prestige.

Natureza: fonte de inspiración inesgotabel.

Naturezas Mortas: agresións ao entorno.

Ecos da pegada humana.

Olláparo: un intre fuxidío, unha raiola, o vó dun paxaro.

Caixón desastre

Calros Silvar |  info@calrossilvar.com  |  T. 696 476 956